Casus Yazılım

Casus Yazılım

Casus yazılım, sıradan insanların telefonları dinlemesi başta olmak üzere farklı işlemleri yapabilmesine imkan vermektedir. Daha önceki dönemlerde sadece polis ve istihbarat servisleri tarafından yapılan söz konusu işlemler, günümüzde ise hemen herkes tarafından yapılabilir hale gelmiştir. Bundan dolayı da casus program adıyla da bilinen söz konusu yazılımların adeta bir devrim yaptıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Teknolojik gelişmeler incelendiğinde bunların istisnasız tamamının insanların ihtiyaçlarını gidermek için yapıldığı görülecektir. Telefon takip programları da bu şekilde ortaya çıkmış olup farklı sorunların geçmişe göre çok daha kolay bir şekilde çözülmesini sağlamaktadır. Bu sorunlardan bazıları çocuklarla ilgili iken diğerleri ise yetişkinlerle ilgilidir. Hatta bazılarının çok büyük öneme sahip oldukları dahi söylenebilir.

Casus yazılım kullanılmasını gerektiren nedenlerden birisi, ailelerin çocuklarını takip etmesidir. Bilindiği gibi toplum yapısının değişmesine bağlı olarak çocukların kötü alışkanlık kazanma riskleri daha da yükselmiştir. Bu noktada gereken özen gösterilmediği zaman, insanlar çocuklarını uyuşturucu batağında dahi bulabilir. Biraz abartılı gibi gelen bu durum, daha önce pek çok ailenin başına gelmiştir. Bundan dolayı da ailelerin çocuklarını telefon takip yazılımı ile anlık olarak izlemesi ve arkadaş çevresini de kontrol etmesi gerekiyor. Bunun haricinde de farklı kullanım alanları vardır.

Casus Yazılım ile Ortam İzleme

Casus yazılım, farklı işlemleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Bu işlemlerden bazıları, insanların beklentilerini dahi aşmaktadır. GPS konum bulma gibi çok özel bir işlemden, ortam dinleme gibi istihbarat yöntemine kadar pek çok farklı işlemi, hatasız olarak yerine getirmektedir. Bunun için kişilerin ilgili yazılımı, satın alması ve daha sonra da takip etmek istediği kişinin mobil cihazına kurması gerekiyor.

Ortam izleme de bu program tarafından yapılmaktadır. Söz konusu izleme, hedef telefonun bulunduğu ortamdan görüntü alınması şeklinde tanımlanabilir. İnsanlar bu yöntem sayesinde izledikleri kişilerin nasıl bir ortamda olduğunu ve etrafında kimler olduğunu görebilir. Bu da farklı bilgilerin elde edilmesi anlamına gelmektedir.

Bu işlemler son derece özel olup kurulumdan panel üzerinden kontroller yapılana kadar gerekli olan özenin üst seviyede gösterilmesi gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir